Previsió de resultats del primer semestre del 2023

Informació financera
Barcelona

Ercros preveu obtenir un ebitda dins del rang [45-50] milions d'euros

  • Un ebitda ordinari dins del rang [45-50] milions d'euros, i un benefici dins del rang [15-20] milions d'euros. Aquestes xifres es comparen amb un ebitda de 80,4 milions d'euros i un benefici de 46,3 milions en el mateix període de l'any anterior.
  • Unes vendes de productes acabats dins del rang [420-430] milions d'euros i una contribució dins del rang [140-150] milions d'euros. Aquestes xifres es comparen amb unes vendes de 531,9 milions d’euros i una contribució de 177,9 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior.

L'estimació s'ha fet sobre la base dels resultats tancats al mes d'abril i la visibilitat del mercat al maig i al juny.

La previsió per a la resta del 2023 es manté en els termes expressats a la nota de resultats del primer trimestre de l'any (03-05-2023):

  • El consens de les publicacions especialitzades és que la debilitat de la demanda al sector químic europeu es prolongarà fins a finals del 2023 per després millorar gradualment al llarg del 2024.
  • Continua havent un alt nivell d'incertesa associat a l'evolució de la guerra a Ucraïna.
  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D, mantindrà la seva presència a tots els mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per optimitzar els seus resultats.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,