Previsió de resultats del primer semestre del 2020

Informació financera
Barcelona

Ercros preveu obtenir un ebitda  dins el rang [20-25] milions

Ercros preveu obtenir, en el primer semestre de 2020, un ebitda dins el rang [20-25] milions d’euros, i un benefici dins el rang [2-5] milions d’euros. Aquestes xifres es comparen amb un ebitda de 29,7 milions d’euros i un benefici de 10,5 milions del mateix període de l’any anterior. La caiguda del volum de vendes l’estimem dins el rang [10%-15%] i la de la facturació dins el rang [15%-25%]. Aquests descensos es veuen parcialment contrarestats per un augment del marge de contribució de l’empresa, que estimem dins el rang [35%-40%] enfront d’un 32,8% del primer semestre del 2019.

L’estimació s’ha realitzat sobre la base dels resultats tancats a l’abril i la visibilitat del mercat al maig i juny. A causa de la incidència del COVID-19, aquesta visibilitat es veu entorpida per alts nivells d’incertesa, que ens obliguen a expressar les nostres estimacions en termes de rangs relativament amplis. Els límits dels rangs d’estimació de l’ebitda i del benefici augmentarien en uns 8 milions d’euros (2 milions de despeses directes i 6 milions de lucre cessant) si els efectes del COVID-19 no s’haguessin produït.

Si els plans de finalització del confinament a nivell mundial s’executen amb èxit, Ercros espera, al llarg del segon semestre, una recuperació del seu nivell d’activitat i resultats.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,