Propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración sometidas a la aprobación de la junta extraordinaria4 de febrer de 2015. -  Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.