Rectificación de la nota de resultados relativo a las fechas del último cuadro de la versión en inglés.


Barcelona, 21 de juliol de 2015.-  Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.