Rectificación de los acuerdos aprobados en la junta ordinaria de accionistas 2017


Barcelona, 18 de julio de 2017. -   Descargar documento 1419242601 Flag of Spain

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.