Ajuts públics

Totes els ajuts rebuts per Ercros en els darrers anys i les corresponents entitats col·laboradores

Ajuts públics en curs

<iframe title="Ajudes públiques en curs 2023 CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-rTcqu" src="https://datawrapper.dwcdn.net/rTcqu/10/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="682" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Acords de col·laboració

Ercros duu a terme la seva activitat de R+D en col·laboració amb universitats i centres de recerca tecnològica de referència, amb els qui manté programes conjunts per al desenvolupament de projectes.

Agencia Acció

Departament d’Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Centro Nacional de Energías Renovables (Cener)

Ministeri de Ciència i Innovació, Ciemat, Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i Govern Navarra

Centre Català del Plàstic (CCP)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Programa Citius

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat)

Fundació privada sense ànim de lucre

Instituto para la diversificación y ahorro de energía (IDAE)

Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Universitat Ramon Llull

Centre tecnològic Leartiker

Xarxa Basca de Ciència i Tecnologia

Institut Polymat

Universitat del País Basc

Cátedra UAM-Ercros

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Departament d’Enginyeria Química

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Institut de Tecnología Química (ITQ)

Universitat Politècnica de València (UPV-CSIC)