Declaració de privacitat per a clients i proveïdors

Si ets un client o proveïdor d'Ercros, aquesta és la declaració de privacitat que s'ajusta a tu

Declaració de privacitat per a clients i proveïdors (en castellà)

Protecció de dades personals de clients i proveïdors

Ercros S.A., en compliment del Reglament europeu de protecció de dades (GDPR 2016/679) i de la Llei orgànica de protecció de dades i garanties de drets digitals, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat de les dades personals facilitades per clients i proveïdors tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Responsabilitat del tractament

 • Responsable del tractament: Ercros, S.A.Domicili social: Av. Diagonal, 593-595, 10a planta, 08014 de Barcelona.
 • Contacte: tel. (+34) 934 393 009 - Fax: (+34) 934 308 073 - E-mail: ercros@ercros.es.
 • Dades registrals: inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.880, Foli 182, Fulla 47.063 –NG.
 • CIF: A-08000630.

Dades recollides

Per a realitzar els tractaments abans esmentats, és necessari recollir la següent informació per a cadascun d'ells:

 • Gestió de contractes i ofertes.
 • Gestió de comandes.
 • Dades de contacte.
 • Informació legal del client.
 • Dades relacionades amb el control d'accés a les nostres instal·lacions.

Finalitat del tractament

Les dades de caràcter personal seran tractats amb les següents finalitats:

 • Mantenir la relació contractual amb clients i/o proveïdors.
 • Coordinació d'activitats empresarials (CAU).
 • Registrar els accessos del personal a les instal·lacions d'Ercros S.A.

Base jurídica del tractament

Per a aquests tractaments, la base i fonament legal es trobaria en la relació contractual vigent o futura, mantinguda entre Ercros S.A. i les empreses de clients i/o proveïdors sobre les quals es disposa de la informació de caràcter personal necessària en la relació entre les parts.

Temps de retenció de les dades

Les teves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei entre les parts i una vegada finalitzi es retindrà la informació durant el termini prudencial que garanteixi la defensa dels legítims drets de les parts implicades o, si escau, el que determini la legislació vigent.

Exercici de drets

Podràs exercitar els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició a través de les següents vies: 

 • Dirigint una comunicació per escrit al domicili social d'Ercros, S. A., indicant: “A l'atenció del responsable de privacitat - Exercici drets”, o
 • A través del correu electrònic: privacidad@ercros.es.

Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d'acord amb aquesta declaració de privacitat podràs presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.