Declaració de privacitat per a visites i control d'accés

Si ets un visitant a alguna de les instal·lacions d'Ercros, aquesta és la declaració de privacitat que s'ajusta a tu

Declaració de privacitat per a visites i control d'accés a les instal·lacions (en castellà)

Protecció de dades per a les persones que visiten instal·lacions d'Ercros

Ercros S.A., en compliment del Reglament europeu de protecció de dades (GDPR 2016/679), i de la Llei orgànica de protecció de dades i garanties de drets digitals, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat de les dades personals facilitades per clients i proveïdors tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Qui és el responsable de les teves dades?

  • Responsable del tractament: Ercros, S.A.
  • Domicili social: Av. Diagonal 593-595, 10a planta, 08014 de Barcelona.
  • Contacte: tel. (+34) 934 393 009 - Fax: (+34) 934 308 073 - E-mail: ercros@ercros.es.
  • Dades registrals: inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.880, Foli 182, Fulla 47.063 –NG.
  • CIF: A-08000630.

Amb quina finalitat es tractaran les dades i quina és la seva legitimitat?

Seguretat i control d'accés en les instal·lacions d'Ercros

Ercros disposa de sistemes de control d'accés i càmeres de videovigilància que tenen com a finalitat la seguretat de les nostres instal·lacions i control de personal.

La base legítima del tractament és l'interès legítim d'Ercros a evitar, o en el seu cas investigar, els possibles incidents que ocorrin en les seves instal·lacions, així com donar compliment a les obligacions derivades de la coordinació d'activitats empresarials, plans d'emergència i altres actuacions possibles en relació amb el personal situat en les nostres instal·lacions.

Visites i events

La gestió de les visites que acudeixen a les nostres instal·lacions, o d'aquelles persones que són convidades o s'apunten a algun esdeveniment organitzat o patrocinat per Ercros són uns altres dels tractaments que pot portar a la nostra organització.

En el cas d'esdeveniments, és possible que Ercros prengui imatges d'aquest amb la finalitat de difondre'l públicament, de la qual cosa s'informarà l'interessat amb la finalitat que pugui, bé declinar acudir a l'esdeveniment, bé exercitar els seus drets. El consentiment de l'interessat és la base legítima que ens habilita per a tractar les seves dades en aquest cas.

Quines dades es recullen?

Per a realitzar els tractaments abans esmentats, és necessari recollir la següent informació per a cadascun d'ells:

  • Nom, cognoms i DNI.
  • Hora d'entrada i sortida de les nostres instal·lacions.
  • Imatges en sistemes de videovigilància.

Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre perduri la relació que mantenim amb tu i no sol·licitis la supressió d'aquests. 

Posteriorment, i en el seu cas, podrem conservar-los bloquejats pel temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils i/o administratives.

En el cas específic d'imatges de videoenregistrament, les teves dades personals seran cancel·lats transcorregut el termini d'un mes, tret que es produeixi alguna circumstància que requereixi la seva conservació, i en aquest cas quedaran degudament bloquejats durant el període de temps en el qual es pugui derivar alguna responsabilitat del tractament de les dades.

En el cas específic d'algun incident de seguretat que requereixi alguna actuació amb els cossos de seguretat de l'Estat, el període de cancel·lació serà de 72 hores des del mes d'enregistrament.

Quins són els teus drets?

Podràs exercitar els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició a través de les següents vies:

  • Dirigint una comunicació per escrit al domicili social d'Ercros, S. a., indicant: “A l'atenció del responsable de privacitat - Exercici drets”, o
  • A través del correu electrònic: privacidad@ercros.es.