EcoVadis

EcoVadis situa a Ercros entre l'1% de les empreses avaluades amb millor puntuació

Les pràctiques ASG d'Ercros obtenen la màxima distinció en el ràting EcoVadis

Ercros ha obtingut 84 punts sobre els 100 possibles en el ràting internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquest resultat situa a de les 20.000 companyies analitzades, la qual cosa li ha permès rebre, per tercer any consecutiu, el reconeixement Platinum. 

Cal destacar que els resultats d'Ercros estan molt per sobre de la mitjana de les empreses del seu sector. Així mateix, EcoVadis ha assenyalat 148 punts forts de l'acompliment en sostenibilitat d'Ercros, entre els quals destaquen: el compromís de l'empresa per a reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, les seves polítiques exhaustives en les qüestions mediambientals, la millora de la seva eficiència energètica mitjançant actualitzacions tecnològiques, l'existència de polítiques laborals que cobreixen tots els aspectes de protecció i desenvolupament de la seva plantilla, l'alt nivell d'abast de les accions d'ètica empresarial en totes les seves operacions i la implementació de polítiques d'aprovisionament sostenible respecte a factors socials i mediambientals.

EcoVadis és una organització independent internacional el ràting de la qual té per objectiu avaluar les pràctiques ASG de les empreses.

Planta de tractament d'aigües residuals de la fàbrica d'Aranjuez
Planta de tractament d'aigües residuals

Certificat EcoVadis d'Ercros

Certificado EcoVadis

Certificat EcoVadis

Categoria "Platinum" (en castellà)