Intervenció del president a la junta del 2023

(en castellà)

Corporatiu