Junta d'accionistes del 2022

Corporatiu
Consellers a la junta d'accionistes de 2022
Accionistes a la junta d'accionistes de 2022
El president Antonio Zabalza a la junta d'accionistes de 2022
Junta d'accionistes de 2022