El Banc Europeu d'Inversions dona suport al Pla 3D d'Ercros

El BEI i Ercros signen un acord per a finançar amb 40 milions d'euros inversions que ajudaran l'empresa a contribuir a la transició digital i climàtica a Europa.

 

Barcelona, desembre 2021

En concret, les inversions incloses en aquest préstec es desenvolupen en el camp de la recerca, el  desenvolupament i innovació (R+D+i), la digitalització, la descarbonització i la modernització. El préstec del BEI està recolzat per la garantia del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), pilar principal del Pla d'Inversions per a Europa.

El finançament atorgat pel BEI recolzarà a Ercros en la consecució de l'objectiu de reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en un 39% en 2025 (respecte dels corresponents nivells de 2020) a través de la millora de la seva eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables. També contribuirà a consolidar el lideratge de la companyia amb la implantació de millores operatives i el desenvolupament de nous productes.

Ampliació de la planta d'electròlisi de la fàbrica de Vila-seca I

Aquest finançament impulsarà l'estratègia d'Ercros de reducció de les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en un 39% en 2025.

El president i CEO d'Ercros, Antonio Zabalza Martí, ha agraït al BEI el suport que presta a la indústria europea per a millorar la seva competitivitat i sostenibilitat. “Amb el suport del BEI -ha explicat- Ercros disposarà dels recursos adequats per a accelerar la seva transformació en una empresa sostenible a través de la diversificació de la seva estructura productiva, de la seva transformació digital i de l'adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments de descarbonització de l'agenda europea per a frenar el canvi climàtic”.

El vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix, ha assegurat: “Gràcies al suport de la banca de la UE, Ercros incorporarà les últimes tecnologies per a continuar liderant el seu sector. Finançar l'estratègia d'innovació,  modernització i descarbonització d'Ercros és un senyal important per a donar suport a la
competitivitat de la indústria química europea i també per a demostrar una vegada més el compromís del BEI
 amb la lluita contra el canvi climàtic i el creixement sostenible.”

El Comissari Europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, ha afirmat: "El Pla d'Inversions per a Europa continua donant resultats. Rebem amb satisfacció l'acord entre el BEI i Ercros, que ajudarà al fet que aquesta empresa pugui contribuir a la transició digital i climàtica a Europa. El finançament addicional permetrà a Ercros reduir significativament les seves emissions ja en 2025, al mateix temps que modernitzarà les seves instal·lacions i processos per a obtenir productes millors, més segurs i més respectuosos amb el medi ambient, d'acord amb el Pacte Verd Europeu."

Casos d'èxit relacionats