Almussafes redueix el seu índex d’accidents i les seves emissions de CO2

Almussafes,
El 2019, la fàbrica d’Ercros a Almussafes va reduir un 24% el seu índex general d’accidents –que mesura els accidentes entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– respecte de l’any anterior.

En matèria mediambiental, cal destacar la reducció del 4% a les emissions directes de CO2; una millora del 8% si la comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys.


Ercros Almussafes
Amb una plantilla de 110 treballadors, la fàbrica valenciana presenta bons resultats en tots els seus índexs de sostenibilitat respecte de la mitjana dels darrers cinc anys. A les millores en reducció de l’accidentabilitat i de les emissions de CO2 comentades, s’afegeix la millora del 15% del seu índex de qualitat –que mesura el número de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el número de tones venudes–. Finalment, la fàbrica d’Almussafes també millora el seu índex d’emissions a l’aigua, atmosfera i producció de residus, que mostra una reducció del 50% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

La fàbrica d’Ercros a Almussafes té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001 (en procés de migració a ISO 45001).

Aquest centre pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i és el primer productor mundial de paraformaldehid, un compost que es fa servir a la síntesi d’altres productes químics per a aplicar a sectors industrials molt diversos, tals com la indústria de l’automoció, la petrolífera, la de les pintures, del moble, tèxtil, paperera o farmacèutica. Del departament d’I+D de la divisió s’han llançat al mercat les noves games de resines ErcrosGreen+ i ErcrosTech; la primera presenta unes emissions tan baixes com les de la fusta natural i la segona comprèn resines tècniques que ofereixen una màxima flexibilitat per tal d’adaptar-se a qualsevol repte de disseny.

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).