El benefici d'Ercros arriba als 45 milions l'exercici 2018

Barcelona,

Ercros ha tancat 2018 amb un benefici de 44,9 milions d'euros, un 0,9% per sobre de l'obtingut en l'exercici anterior, i una facturació de 639,5 milions d'euros, un 0,4% per sota de la de 2017.

És encara molt aviat per poder fer previsions fiables sobre l'evolució de la companyia al llarg de 2019. En aquests moments, Ercros és moderadament optimista gracies a la major capacitat de producció disponible (clor, sosa i poliols), si bé reconeix l'existència d'incerteses de caràcter macroeconòmic i d'àmbit mundial que apunten a una certa desacceleració del creixement del PIB.

El major volum de producció anirà previsiblement acompanyat d'un descens dels preus dels productes finals en els seus respectius mercats, si bé s'espera que aquests encara es mantinguin situats per sobre de la mitjana històrica. D'altra banda, la substitució de producció externa per producció pròpia –que té uns marges més grans– hauria de suposar una aportació positiva al compte de resultats.

Pel que fa als preus dels principals aprovisionaments, s'espera que la seva pressió sobre els marges s'atenuï, d'acord amb la tendència observada a finals de 2018 i seguida a les primeres setmanes de 2019. D'aquesta reducció, no obstant això, no n’ha participat l'electricitat, que al 2019 continua marcant preus molt alts i superiors als de l'exercici anterior. Pel que fa al tipus de canvi, Ercros estima que l'efecte del dòlar serà neutre respecte de 2018 en la mesura en què espera un tipus de canvi mitjà del dòlar respecte de l'euro el 2019 similar al de 2018.

 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2018 i 2017