Ercros comença 2024 amb un benefici de 3 milions

Barcelona,
  • En el primer trimestre del 2024, Ercros va obtenir una contribució de 65 milions, un ebitda ajustat de 14 milions i un benefici de 3 milions. 
  • Aquests resultats es van aconseguir en un context d'ajust cíclic, amb una demanda europea que continua mostrant signes de debilitat i mercats molt volàtils i sotmesos a una forta competència. 
  • Ercros manté una sòlida situació financera, amb 141 milions d'euros de liquiditat.
  • Si la pròxima junta general d'accionistes així ho decideix, Ercros pagarà un dividend de 9,6 cèntims per acció, la qual cosa suposarà un desemborsament per a l'empresa de 8,8 milions d'euros, el 32,7% del benefici del 2023 d'Ercros S. A., que va ser de 26,8 milions d'euros. 
  • El consens generalitzat de les publicacions especialitzades preveu que la recuperació de la demanda de la indústria química europea es produirà al llarg de la segona meitat del 2024. Haurem d'esperar a que l’any estigui més avançat per poder oferir previsions més precises.
  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D per tal d’avançar en la digitalització i descarbonització dels seus processos i operacions, mantindrà la seva presència en tots els mercats on opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges.

Compte de pèrdudes i guanys del primer trimestre de 2024 i de 2023