Ercros duplicarà la capacitat de producció de clorit sòdic

Sabiñánigo,
Envases de clorito sódico
Envasos de clorit sòdic a la fàbrica de Sabiñánigo

Ercros ha posat en marxa el projecte de construcció d’una nova línia de producció de clorit sòdic a la seva fàbrica de Sabiñánigo (Osca).

Aquesta inversió permetrà gairebé duplicar la capacitat de producció actual fins a les 11.300 t/a front les 6.000 t/a actuals. Està previst que la nova planta estigui activa al llarg del tercer trimestre de 2022. El major volum de clorit sòdic disponible es destinarà a potenciar nous mercats d’exportació.

En l’actualitat, el 88% de les vendes ja es destina al mercat exterior. El clorit sòdic és la millor alternativa per potabilitzar l’aigua a les plantes dessaladores. Amb aquesta inversió, Ercros es convertirà en el major fabricant d’aquest producte a Europa.

El projecte permetrà augmentar el pes del negoci de tractament d’aigües en el portafolis d’Ercros, que és un dels objectius de la dimensió de diversificació que defineix el Pla 3D.

El Pla 3D és el pla estratègic posat en marxa per Ercros, que persegueix la seva transformació en una empresa sostenible i s’assenta sobre tres dimensions: diversificació, digitalització i descarbonització. El pla conté 20 grans projectes. L'abast temporal del pla és el període 2021- 2025, encara que l'execució de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeixen aquest termini i s'estenen fins a 2029. Per al període 2021-2029, Ercros preveu una inversió total de 92 milions d'euros i la generació d'un ebitda addicional de 194 milions d'euros.

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo ocupa 218 treballadors i en 2020 va facturar 93 milions d'euros. Està centrada en la producció de clor, sosa càustica i els derivats clorats hipoclorit sòdic i àcid clorhídric; tabletes per al tractament de l'aigua de piscines; clorit i clorat sòdics; i aigua oxigenada i amoníac. El 58% de la seva producció es destina a l'exportació.