Ercros ha augmentat un 15% la capacitat de producció de dipenta

Tortosa,

Des de principis d'abril està en marxa l'ampliació de la capacitat de producció de dipentaeritritol (dipenta) de la fàbrica d’Ercros a Tortosa (Tarragona). Aquesta inversió permet augmentar un 15% la capacitat de producció actual.

El major volum de dipenta disponible es destinarà, prioritàriament, a augmentar la presència d’Ercros als mercats d'Àsia i dels EE.UU. En l'actualitat, l'empresa exporta el 85% de les vendes d'aquest producte. El dipenta és un poliol d'alt valor afegit que es fa servir per fabricar pintures, lubricants, estabilitzants del PVC i resines endurides amb llum ultra-violeta.

Aquest projecte permet augmentar el pes del negoci dels poliols i, per tant, de la divisió de química intermèdia a Ercros, que és un dels objectius de la dimensió de diversificació que defineix el Pla 3D. El Pla 3D és el pla estratègic posat en marxa per Ercros, que persegueix la seva transformació en una empresa sostenible i s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització. El pla conté 20 grans projectes. El seu abast temporal és el període 2021- 2025, encara que l'execució de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeixen aquest termini i s'estenen fins el 2029.

Per al període 2021-2029, Ercros preveu una inversió total de 92 milions d'euros i la generació d'un resultat brut d’explotació (“ebitda”) addicional de 194 milions d'euros.

La fàbrica d’Ercros a Tortosa ocupa de manera directa a 114 persones i el 2020 va facturar 64 milions d'euros. Està centrada en la producció de formaldehid que es fa servir, principalment, com a matèria primera per fabricar poliols (pentaeritritol, dipentaeritritol i formiat sòdic). Subministra pràcticament a tots els consumidors del mercat espanyol, però el gruix de la producció, un 70%, l'exporta a més de 50 països d’arreu el món.