Ercros més que duplica el seu benefici el primer semestre del 2022

Barcelona ,
  • El benefici del primer semestre de 2021 que va ascendir a 20,26 milions.
  • L'ebitda ajustat del primer semestre de 2022 va ser 75,20 milions d'euros enfront dels 44,55 milions del primer semestre de 2021; un augment del 68,8%.
  • Les vendes del primer semestre de 2022 van ascendir a 531,86 milions d'euros enfront dels 359,97 milions assolits en el primer semestre de 2021; un augment del 47,8%.
  • A 30 de juny de 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 135,28 milions d'euros, dels quals 36,39 milions corresponen a tresoreria i 98,89 milions, a línies de finançament no disposades.
  • Preveiem que l'exercici 2022 serà millor que el de 2021, tot i que esperem una segona meitat de l'any més feble que la primera per causa de l'elevada incertesa derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i l'augment del preu de les energies.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre de 2022 i 2021