Ercros millora l'ebitda en el tercer trimestre del 2019

Barcelona,

El resultat brut d’explotació («ebitda») obtingut per Ercros en el tercer trimestre de 2019 ha estat de 16,75 milions d’euros, un 11,7% per sobre de l’aconseguit en el mateix període de l’any anterior, i lleugerament superior a l’ebitda del segon trimestre del 2019 (un 1,7% més) tot i que, per raons estacionals (inclusió del període de vacances d’estiu), els tercers trimestres acostumen a presentar un menor ebitda que els segons.

Darrere d’aquesta millora de l’ebitda hi trobem, d’una banda, l’augment del volum de vendes i, de l’altra, la major contribució a causa de la pronunciada caiguda del preu dels principals aprovisionaments i subministraments (EDC, electricitat i metanol) davant d’una caiguda més moderada del preu dels productes finals (sosa càustica, PVC i poliols).

Pel que fa al conjunt dels primers nou mesos de l’any, l’ebitda –per import de 46,46 milions d’euros– ha estat un 24,1% inferior a l’assolit en el mateix període de 2018.

 

Compte de pèrdues i guanys dels primers nou mesos del 2019 i del 2018