Ercros multiplica per 10 el seu benefici el primer trimestre del 2021

Nota dels resultats d'Ercros del primer trimestre del 2021

Barcelona,
  • El benefici d'Ercros del primer trimestre del 2021 (1T21) va ascendir a 8,72 milions d'euros, 10,6 vegades més gran que els 0,82 milions assolits en el mateix període de l'any anterior (1T20).
  • L'ebitda ajustat d’1T21 va ser de 21,32 milions d'euros, un 89% més que l'assolit a 1T20, que va ser d’11,30 milions. L'ebitda d’1T21 no només va ser més gran que el d’1T20, un període una mica afectat ja per la covid-19, sinó també que el d’1T19, quan la pandèmia encara no havia aparegut. 
  • L'augment de l'ebitda ajustat des dels 11,28 milions d'euros d’1T20 fins als 21,32 milions d’1T21 obeeix principalment a la millora del preu dels productes venuts per Ercros, que supera àmpliament l'augment del cost variable mitjà. • Malgrat un entorn econòmic encara presidit per les restriccions sanitàries, Ercros manté una sòlida situació financera tot disposant de més de 60 milions d'euros de liquiditat.
  • El consell d'administració, en la reunió del 30 d'abril, va aprovar una nova política de retribució a l'accionista que estarà vigent en el període 2021-2024.
  • S'ha iniciat la recompra d'accions pròpies amb càrrec al payout de 2021. El 31 de març s’havien recomprat 480.523 accions per un import d’1,21 milions d'euros.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer trimestre del 2021 i del 2020