Ercros obté 42 milions d'ebitda i 6 milions de benefici

Barcelona,
  • En els nou primers mesos del 2023, Ercros obté una contribució de 190 milions, un ebitda de 42 milions i un benefici de 6 milions.
  • Aquests resultats s'han assolit malgrat que la demanda de productes químics segueix mostrant signes de debilitat, amb mercats molt volàtils, sotmesos a una competència creixent i en ple ajust a la baixa de preus i volums. El dràstic augment de costos energètics i matèries primeres que la guerra a Ucraïna va provocar el 2022 continua distorsionant el funcionament de les economies europees.
  • Tot i tenir en compte l'alt nivell d'incertesa que avui viu el sector industrial, creiem útil avançar la següent previsió per a l'exercici 2023: vendes de productes acabats, 710-720 milions d'euros; contribució, 230-240 milions; ebitda ajustat, 45-55 milions d'euros; i benefici, 0-10 milions d'euros.
  • En tot cas, Ercros manté una sòlida situació financera, amb 132 milions d'euros de liquiditat, seguirà executant el Pla 3D per tal d'avançar en la descarbonització dels seus processos i operacions, mantindrà la seva presència als mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges. 

 

Compte de pèrdues i guanys dels nou primers mesos de 2023 i 2022