Ercros participa en el 2n panell públic de la indústria química de Tarragona

Tarragona,

El director del complex industrial de Tarragona d’Ercros, Joan Miquel Capdevila, ha participat en el segon panell públic assessor de la indústria química de Tarragona organitzat per l’Associació Química Empresarial de Tarragona (AEQT), que s’ha celebrat aquest dimarts, 26 de març. Es tracta d’un espai de comunicació entre la societat civil i el sector químic del territori en el què es troben ambdós grups per a dialogar sobre temes d’interès mutu.

A la seva intervenció, Joan Miquel Capdevila ha posat en valor el canvi tecnològic operat en 2018 i 2019 a la planta d’electròlisi del complex industrial per a implantar la tecnologia de membrana, que és la més avançada i respectuosa amb el medi ambient.

Joan Miquel Capdevila també ha ressaltat que considera que la contaminació de l’aire és un dels principals problemes de la societat actual i ha recordat que Ercros treballa per complir els terminis establerts per la reglamentació europea pel que fa a la reducció de les emissions de les seves instal·lacions industrials de Tarragona, el que implica destinar importants inversions per a reduir aquestes emissions.

En abordar el debat sobre l’impacte dels plàstics a l’entorn marítim i el model d’economia circular, el director del complex industrial de Tarragona d’Ercros ha remarcat que la Química no és el problema, sinó la solució donat que els plàstics disminueixen el deteriorament dels aliments, es fan servir com a aïllant tèrmic, per a canonades, sòls vinílics, etc. «La solució al problema –ha dit– és l’educació de la població en el reprocessament i en l’eliminació d’abocaments plàstics».