Ercros preveu obtenir un ebitda dins del rang [45-50] milions

Barcelona,
  • Un ebitda ordinari dins del rang [45-50] milions d'euros, i un benefici dins del rang [15-20] milions d'euros. Aquestes xifres es comparen amb un ebitda de 80,4 milions d'euros i un benefici de 46,3 milions en el mateix període de l'any anterior.
  • Unes vendes de productes acabats dins del rang [420-430] milions d'euros i una contribució dins del rang [140-150] milions d'euros. Aquestes xifres es comparen amb unes vendes de 531,9 milions d’euros i una contribució de 177,9 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior.

L'estimació s'ha fet sobre la base dels resultats tancats al mes d'abril i la visibilitat del mercat al maig i al juny.

La previsió per a la resta del 2023 es manté en els termes expressats a la nota de resultats del primer trimestre de l'any (03-05-2023):

  • El consens de les publicacions especialitzades és que la debilitat de la demanda al sector químic europeu es prolongarà fins a finals del 2023 per després millorar gradualment al llarg del 2024.
  • Continua havent un alt nivell d'incertesa associat a l'evolució de la guerra a Ucraïna.
  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D, mantindrà la seva presència a tots els mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per optimitzar els seus resultats.