Ercros preveu un ebitda entre 20 i 25 milions el primer semestre del 2020

Barcelona,

Ercros preveu obtenir, en el primer semestre de 2020, un ebitda dins el rang [20-25] milions d’euros, i un benefici dins el rang [2-5] milions d’euros. Aquestes xifres es comparen amb un ebitda de 29,7 milions d’euros i un benefici de 10,5 milions del mateix període de l’any anterior. La caiguda del volum de vendes l’estimem dins el rang [10%-15%] i la de la facturació dins el rang [15%-25%]. Aquests descensos es veuen parcialment contrarestats per un augment del marge de contribució de l’empresa, que estimem dins el rang [35%-40%] enfront d’un 32,8% del primer semestre del 2019.

L’estimació s’ha realitzat sobre la base dels resultats tancats a l’abril i la visibilitat del mercat al maig i juny. A causa de la incidència del COVID-19, aquesta visibilitat es veu entorpida per alts nivells d’incertesa, que ens obliguen a expressar les nostres estimacions en termes de rangs relativament amplis. Els límits dels rangs d’estimació de l’ebitda i del benefici augmentarien en uns 8 milions d’euros (2 milions de despeses directes i 6 milions de lucre cessant) si els efectes del COVID-19 no s’haguessin produït.

Si els plans de finalització del confinament a nivell mundial s’executen amb èxit, Ercros espera, al llarg del segon semestre, una recuperació del seu nivell d’activitat i resultats.