Ercros preveu un ebitda entre 40 i 45 milions el primer semestre del 2021

Barcelona,

Ercros preveu obtenir, en el primer semestre del 2021, un ebitda dins el rang [40-45] milions d'euros i un benefici dins el rang [15-20] milions d'euros. Aquestes xifres es comparen amb un ebitda de 26,0 milions d'euros i un benefici de 4,4 milions del mateix període de l'any 2020.

L'augment del volum de vendes, respecte del mateix període de l'any anterior, l’estimem dins el rang [8%-12%] i el de la facturació dins el rang [24%- 28%]. Preveiem, finalment, que el marge de contribució de l'empresa se situarà dins el rang [35%-39%] enfront del 38,0% del primer semestre del 2020.

L'estimació s'ha realitzat sobre la base dels resultats tancats a l'abril i la visibilitat del mercat al maig i juny. Les pautes observades en el primer semestre de 2021 previsiblement es mantindran durant la resta de l'any, de manera que la totalitat de l'exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020.

Veiem però alguns riscos que, sense canviar la previsió anterior, podrien conduir a un major nivell d'incertesa en la segona meitat de 2021: l'augment del preu de l'energia elèctrica i de les matèries primeres, la manca de disponibilitat d'algunes matèries primeres, l'encariment dels nolis i l'expansió mundial de possibles noves soques del coronavirus.