Ercros quadruplica el seu benefici el primer semestre del 2021

Barcelona,
  • El benefici d’Ercros del primer semestre de 2021 va pujar a 20,27 milions d'euros, 4,6 vegades mes que els 4,37 milions aconseguits en el mateix període de l'any anterior.
  • L’ebitda ajustat del primer semestre de 2021 va ser 44,55 milions d'euros enfront dels 25,96 milions d’1S20; un augment del 71,6%.
  • L'augment de l’ebitda ajustat (18,59 milions d'euros) obeeix principalment a la forta empenta donada per l'augment de la contribució, amb una aportació neta de 29 milions d'euros, que supera amb escreix el detriment de 10,42 milions causat per l'augment d'altres costos d'explotació, entre els quals l'augment dels nolis internacionals (prop de 4 milions) i dels costos fixos (3,4 milions).
  • Ercros va reduir el seu deute en 6,56 milions d'euros, situant-lo, a 30 de juny de 2021, en 78,27 milions d'euros. Malgrat un entorn econòmic encara presidit per les restriccions sanitàries, Ercros manté una sòlida situació financera disposant de més de 91 milions d'euros de liquiditat.
  • La totalitat de l'exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020. Preveiem que l'economia segueixi el seu procés de recuperació i els mercats en els quals Ercros és present mantinguin el seu ritme d'activitat alt.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre del 2021 y del 2020