Ercros quasi duplica el benefici el tercer trimestre del 2022

Barcelona,
  • L'ebitda ajustat dels 9M22 va ser de 88,12 milions d'euros, un 43,8% més gran que l'obtingut als 9M21.
  • El benefici dels 9M22 va pujar a 50,52 milions d'euros, un 93,1% més gran que l'obtingut als 9M21.
  • Les vendes de productes acabats dels 9M22 van pujar a 774,17 milions d'euros, un 40,4% més grans que les aconseguides als 9M21.
  • El 30 de setembre del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,62 milions d'euros, dels quals 49,21 milions corresponen a tresoreria i 89,41 milions, a línies de finançament no disposades.
  • La previsió per a l'exercici 2022 és la següent: ebitda ajustat, 100-115 milions d'euros; benefici, 55-70 milions d'euros; vendes de productes acabats, 950- 1000 milions d'euros; i contribució, 280-310 milions d’euros.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre de 2022 i 2021