Ercros recupera tones i facturació el tercer trimestre del 2020

Barcelona,
  • Ercros recupera tones i facturació en el tercer trimestre de 2020.
  • La forta crisi econòmica associada a la covid-19 no ha suposat una caiguda desmesurada de l'ebitda d'Ercros.
  • La baixada de preus i volums de venda ha estat en gran mesura compensada per la reducció del preu dels aprovisionaments i subministraments.
  • Malgrat un entorn econòmic advers, Ercros manté una sòlida situació financera: té 63 milions d'euros de liquiditat; s'ha incrementat de forma significativa el seu flux de caixa lliure; i ha reduït el seu deute financer net.

 

Comptes de pèrdues i guanys dels nou primers mesos del 2020 i del 2019