Ercros tanca 2022 amb un benefici de 63 milions

Un ebitda de 143 milions d'euros i una retribució a l’accionista de 32 milions d’euros

Barcelona,
El presidente Antonio Zabalza en la rueda de prensa de la presentación de los resultados de 2022
El president d'Ercros durant la presentació de resultats
  • El benefici de l'exercici 2022 va pujar a 63 milions d'euros, un 45,5% més gran que l'assolit el 2021.
  • Com a conseqüència, la retribució a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2022 serà la més alta donada per Ercros: un total de 32 milions d'euros, que es divideix entre un dividend en efectiu de 13 milions d'euros (15 cèntims d'euro per acció) i l'import de 19 milions d'euros dedicat a la recompra d'accions pròpies per amortitzar-les.
  • L'ebitda ajustat del 2022 va ser de 143 milions d'euros, un 52,3% superior a l'aconseguit el 2021.
  • Tot i el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, la fortalesa de la demanda durant part de l'any ha permès que l'augment del preu mitjà dels productes venuts per Ercros hagi superat de manera clara l'augment del cost variable unitari. La conjunció d'una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment d'una alta taxa d'ocupació de les plantes de producció, és la clau dels excel·lents resultats obtinguts el 2022.
  • Ercros manté una sòlida situació financera i disposa de 158 milions d'euros de liquiditat.
  • Ens fem partícips del consens generalitzat de les publicacions especialitzades que la marxa de la indústria química europea a la primera meitat del 2023 serà més fluixa que l'observada en el fort primer semestre del 2022. De manera gradual, aquesta situació s'hauria d'anar corregint al segon semestre de l ́any. Encara és molt aviat per poder oferir previsions més precises.

 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2022 i 2021