La demanda resisteix el primer trimestre del 2020

Malgrat l'aturada de l'activitat i la caiguda de preus

Barcelona,
  • Tot i l’aturada de l’activitat i la caiguda de preus, la demanda resisteix en el primer trimestre de 2020.
  • Les matèries primeres cauen un 22%.
  • La ràtio del marge de contribució sobre vendes guanya tres punts percentuals respecte del primer trimestre de 2019.
  • Ercros renova el contracte de finançament sindicat.

 

Comptes de pèrdues i guanys del primer trimestre del 2020 y del 2019