Ercros remet el reglament del consell d'administració

Govern corporatiu
Barcelona

Ercros remet el reglament del consell d'administració aprovat pel consell d'administració el 28 de desembre del 2020, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona amb data 16 d'abril del 2021.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada