Informe de govern corporatiu del 2022

Govern corporatiu
Barcelona

Tot sobre la governança d'Ercros

 

L'informe de govern corporatiu del 2022 conté informació sobre la governança d'Ercros al llarg de l'any, per exemple: l'estructura de la propietat, el desenvolupament de la junta general d'accionistes, els sistemes de control de riscos o el grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada