Informe sobre remuneracions dels consellers del 2019

Govern corporatiu
Barcelona

Tot sobre la remuneració dels consellers


L'informe sobre remuneracions dels consellers 2019 recull la política de remuneracions d'Ercros, el resum de les remuneracions anuals dels consellers i el detall de les retribucions individuals meritades per cadascun dels consellers al llarg del passat exercici, així com la previsió de la remuneració per al 2020.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada