Joan Casas Galofré

Conseller dominical
Joan Casas Galofré

Trajectòria

Joan Casas Galofré va néixer a Barcelona en 1955. Compta amb una dilatada experiència en l'anàlisi empresarial i en la gestió de participacions en diferents entitats, entre les quals destaca la participació a Ercros, de la qual és accionista significatiu.

 

Categoria

Dominical

 

Nomenament

  • 1r nomenament: 5-06-2020

 

Nombre d'accions

El Sr. Casas Galofré declara que posseeix 5.500.000 accions d'Ercros.

 

Pertinença a consells d'administració i comissions

  • Conseller dominical del consell d'administració d'Ercros.
  • Vocal de la comissió d'estratègia i inversions d'Ercros.