Molécula de EDC

Dicloroetà (EDC)

El dicloroetà és el producte que inicia la cadena del PVC

Fitxa de l'EDC (en castellà)

Per a què serveix?

El compost químic 1,2-dicloroetà (DCA) -comunament conegut pel seu antic nom de diclorur d'etilè (EDC)- s'obté a partir d'etilè, mitjançant el craqueig del petroli, combinat amb clor.

L'EDC s'usa per a produir el monòmer de clorur de vinil (VCM, o cloroetà), que alhora -mitjançant un procés de polimerització- es fa servir per a fabricar clorur de polivinil o PVC.

També es pot fer servir com a intermedi de dissolvents clorats, en eliminadors de pintures, vernissos i acabats, com a desgreixador de metalls i com a intermedi en la síntesi orgànica.

Ercros produeix EDC a partir del clor que fabrica el seu centre de Vila-seca I. En funció de la demanda de clor de la resta de les produccions de l'empresa, es completa la necessitat d'EDC comprant producte extern.

L'EDC és el producte que inicia la cadena del PVC
L'EDC és el producte que inicia la cadena del PVC

Sabies que…

L'EDC va ser produït per primera vegada el 1794 per un grup de quatre amics holandesos a partir de clor i etilè, d'aquí que fos conegut com a oli holandès.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Bernat Iserte Gigliotti
Bernat Iserte Gigliotti
Director comercial de plàstics

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.