Molécula de Potasa caustica

Potassa càustica

La potassa càustica és una base d'ús comú en la indústria, que Ercros comercialitza líquida i en escates

Fitxa de la potasa càustica (en castellà)

Per a què serveix?

La potassa càustica (també coneguda com a hidròxid de potassi) és un compost químic inorgànic aplicat com a base forta, donada la seua reactivitat amb àcids i la seva corrosivitat natural.

En la indústria s'usa:

  • Per a l'obtenció d'altres sals potàssiques.
  • Per a l'elaboració de sabons suaus i líquids.
  • Com a reactiu de laboratori.
  • En l'acabat de metalls.
  • Per al tractament d'aigües i com a agent de neteja.
  • En la síntesi d'antibiòtics i altres intermedis farmacèutics.
  • Per a la fabricació de fertilitzants líquids i de bateries alcalines.
  • En la indústria cosmètica.
Un dels principals usos és l'acabat de metalls.
Un dels principals usos de la potassa càustica és l'acabat de metalls.

Sabies que…

A causa de la seva suavitat i solubilitat, els sabons potàssics necessiten menys aigua per a licuificarse i poden contenir més agent netejador.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.