Almussafes i Tortosa certifiquen la gestió energètica amb la ISO 50001

S'uneixen així a la fàbrica de Sabiñanigo i a les tres fàbrica del complex industrial de Tarragona que ja disposen d'aquesta certificació

Barcelona,

Les fàbriques d'Ercros a Almussafes i Tortosa han certificat la gestió energètica segons la norma ISO 50001; i s'uneixen, així, a la fàbrica de Sabiñanigo i al complex industrial de Tarragona, que ja estan acreditades segons aquest estàndard internacional. Altres centres de producció d'Ercros estan en procés d'acreditar-se i es preveu que rebin aquesta certificació els propers mesos.

La ISO 50001 és la norma de gestió de l'energia més utilitzada al món, que ajuda les empreses a implantar la seva política energètica i a gestionar adequadament els aspectes energètics derivats de la seva activitat; cosa que es tradueix en un estalvi real i quantificable del cost energètic i en un ús més eficient i sostenible dels recursos naturals.

Amb aquestes noves certificacions, Ercros fa un pas més en el seu compromís amb l'emergència climàtica en reduir la despesa energètica i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El centre d'Almussafes és el primer productor mundial de paraformaldehid, del qual n’exporta el 95% de la producció a tot el món. En aquest centre també es fabriquen la gamma de resines verdes, ErcrosGreen+, el nivell d'emissions de la qual és similar al de la fusta natural, i la gamma de resines tècniques ErcrosTech, destinada a aplicacions d'altes prestacions.

D’altra banda, la fàbrica de Tortosa és una de les principals productores del món de poliols, que es fan servir, principalment per fabricar resines i lubricants sintètics; pintures; estabilitzants de PVC; i tintes d´impressió. Aquest centre exporta un 90% de la producció de poliols a més de 50 països.