Cerdanyola aconsegueix no tenir cap accident laboral

Cerdanyola del Vallès,

La fàbrica d’Ercros a Cerdanyola va finalitzar 2019 sense patir cap accident laboral, encadenant d’aquesta manera dos anys consecutius amb un índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb baixa i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– igual a zero. Una fita històrica, fruit del compromís de la plantilla, composada per més de 100 treballadors, amb la seguretat laboral i la feina realitzada en prevenció.

En matèria mediambiental, la fàbrica de Cerdanyola va reduir el seu índex d’emissions de CO2 un 5,5% i és un fidel reflex del compromís de l’empresa a la lluita contra el canvi climàtic.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

El centre de Cerdanyola pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i produeix més de 250 tipus de compostos per emmotllar, amb aplicacions molt variades: des de material elèctric, com interruptors i endolls, a tapes i seients de sanitaris, passant per taps per a la indústria cosmètica, botons, boles de bitlla o vaixelles. El 2019, va ampliar la seva capacitat de producció en 3.000 t/any, el que suposa un augment del 14% fins a arribar a les 25.000 t/any.

Té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 1400; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001).

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).