Cerdanyola participa en el programa de mentoria empresarial Talent Factory

Cerdanyola,

Ercros participa en el programa de mentoria empresarial Cerdanyola Talent Factory, impulsat per l’ajuntament d’aquesta localitat, l’objectiu del qual és fomentar el talent emprenedor entre els joves estudiants.

La fàbrica d’Ercros a Cerdanyola tutoritza a dues alumnes de batxillerat de l’Institut Forat del Vent, guiant-les en l’elaboració d’un pla d’empresa que es presentarà en un concurs en el qual s’escollirà la millor idea d’emprenedoria jove de la localitat.

Ramón Jané y Àngel Domínguez, director y responsable de relacions industrials de la fàbrica de Cerdanyola, són els encarregats de valorar i guiar el projecte de les alumnes, un projecte que consisteix en la posada en marxa d’una empresa d’alimentació alternativa basada en el consum d’insectes.