Cerdanyola s’adhereix al Programa per a la lluita contra el canvi climàtic

Cerdanyola del Vallès,

La fàbrica d’Ercros a Cerdanyola s’ha adherit al Programa d’acords voluntaris per la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), impulsat per l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa ofereix suport i reconeixement a aquelles empreses que es comprometen de manera activa a la lluita contra el canvi climàtic. Amb la seva adhesió, la fàbrica de Cerdanyola es compromet, de manera voluntària, a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i a establir mesures per reduir-les.

Des de 2020, Ercros també està adherida als Compromisos d'acció climàtica de la Generalitat, per frenar l’escalfament global, pels quals l'empresa s’ha compromès a assolir la neutralitat de les emissions de GEH abans del 2050.

Ercros te en marxa el seu pla d’inversions Pla 3D que inicia el camí cap a la descarbonització de la seva activitat i que, entre d’altres, té l’objectiu de reduir en un 39% les emissions directes de CO2 (2020 vs 2025).

La fàbrica de Cerdanyola, fundada l’any 1963, forma part de la divisió de química intermèdia d’Ercros, hi treballen unes 100 persones i es dedica a produir compostos per emmotllar termoestables que s’utilitzen per a la fabricació de material elèctric, accessoris per al lavabo i vaixelles, entre d’altres. El 90% de la producció de la fàbrica es dedica a l’exportació.