Cinc estudiants de l’Institut Comte de Rius fan les seves pràctiques a Ercros

Tarragona,
Estudiants realitzen les pràctiques a Vila-seca I
Els dos alumnes que fan les pràctiques a Vila-seca I

Cinc estudiants del cicle formatiu de Grau Superior de Química Industrial de l’Institut Comte de Rius han iniciat les seves pràctiques formatives al Complex Industrial de Tarragona d’Ercros per un període de mig any. Aquestes pràctiques capaciten a l’alumnat per organitzar i controlar operacions a plantes químiques i de cogeneració d'energia i als serveis auxiliars associats.

Dels cinc estudiants, dues persones fan les pràctiques a la fàbrica de Vila-seca I, dues a la fàbrica de Vila-seca II i una a la fàbrica de Tarragona.

Ercros ha signat diversos convenis amb l’Institut Comte de Rius, que imparteix ensenyament tècnic i professional i és reconegut per l’alt nivell de les persones diplomades.

Els convenis de formació consten d’un pla d’activitats formatives que és avaluat de manera contínua. Cada estudiant té un tutor que fa el seguiment de seva evolució durant el període de pràctiques.

Ercros té un ferm compromís amb la formació, la innovació i la tecnologia, a més d’estar implicat amb la realitat social, laboral, ambiental i econòmica del seu entorn.