Diversificació i flexibilitat per mitigar els efectes de la covid-19

Barcelona,
  • Tot i l’aturada de l’activitat i la caiguda de preus, la demanda resisteix en el primer trimestre.
  • Les matèries primeres cauen un 22%.
  • La ràtio del marge de contribució sobre vendes guanya 3 punts percentuals respecte del 1T 2019.
  • Ercros renova el contracte de finançament sindicat.


Marc general

Ercros està mostrant una gran resiliència enfront dels efectes de la pandèmia del covid-19 sobre l’activitat econòmica del món industrialitzat. Des del seu inici, l’empresa ha pres mesures de caràcter higiènic, organitzatiu, operatiu, d’aprovisionaments i logístic, amb el doble objectiu de mitigar les possibles conseqüències sobre la salut de les persones i de mantenir la seva activitat productiva.

Les mesures adoptades per Ercros –en la seva condició d’operador crític i de serveis essencials– han contribuït a que la incidència de la malaltia entre el personal no hagi estat significativa i a garantir en tot moment el subministrament dels productes requerits pels seus clients.

Per sectors, ha augmentat la demanda dels productes químics que intervenen en la fabricació de desinfectants, detergents i productes farmacèutics, mentre que la de productes relacionats amb l’automoció, construcció, indústria del moble o tractament de l’aigua de piscines s’ha debilitat per causa de la reducció o cessament temporal de l’activitat d’alguns clients.

Les inversions realitzades en els últims quatre anys –en el marc del pla de modernització industrial i ampliació de la capacitat productiva– han dotat a Ercros d’una major agilitat i flexibilitat per modular la seva producció i adaptar-la amb més facilitat i eficiència a les oscil·lacions de la demanda.