Ecros s’adhereix a VinylPlus 2030

Barcelona,

Ercros, a través d’ECVM, organització que engloba als fabricants europeus de PVC, s'ha adherit al compromís VinylPlus 2030 l'objectiu del qual és contribuir de manera proactiva al desenvolupament sostenible mundial i que està promogut per la indústria europea del PVC.

VinylPlus 2030 conté 12 àrees d'acció, estructurades en tres rutes: la primera, ampliació de la circularitat de la cadena de valor del PVC; la segona, avanç cap a la neutralitat carbònica i minimització de la petjada mediambiental de la producció i els productes de PVC; i la tercera, creació de coalicions i associacions mundials per a l'assoliment dels ODS.

Cada àrea d'acció conté els seus corresponents objectius quantificables i amb terminis de compliment, entre ells:

  • Introduir, com a mínim, 900.000 tones de PVC reciclat a l'any a partir de 2025 i 1 milió de tones a partir de 2030, en els nous productes.
  • Establir metes de reciclatge especialment ambicioses abans de finals de 2024.
  • Establir programes de recollida addicionals per reduir els abocadors abans de finals de 2023.
  • Desenvolupar almenys una tecnologia de classificació per als residus de PVC amb additius específics abans de finals de 2025. 
  • Identificar i avaluar tecnologies de reciclatge químic rellevants per a residus plàstics que continguin PVC abans de finals de 2022. 
  • Informar sobre la reducció de carboni que haurà d'aconseguir-se a partir de 2030, sobre l'ús d'energia renovable i sobre el proveïment de matèries primeres sostenibles abans de finals de 2025.

Els objectius del compromís seran objecte de revisió a meitat de període, el 2025, amb la finalitat de tenir en compte els avanços tecnològics i l'evolució del marc socioeconòmic, regulador i mediambiental.

VinylPlus 2030 engloba a empreses productores, transformadores, recicladores i fabricadores d'additius de PVC dels 27 països membres de la UE, Noruega, Suïssa i el Regne Unit.