El CIT reutilitza més d'un terç de l'aigua consumida

Tarragona,

El 32% de l'aigua utilitzada al complex industrial de Tarragona d'Ercros (CIT) és aigua reutilitzada procedent de la planta d'aigua regenerada que gestiona Aitasa. En aquesta planta es tracta l'aigua procedent de les depuradores de Vila-seca i Tarragona per tal de ser consumida novament en els processos industrials de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

Ercros està fent un esforç important per disminuir i optimitzar l'ús de recursos naturals, entre ells, els recursos hídrics. En el cas del CIT, en els darrers cinc anys, ha reutilitzat més de 3,6 hm3* d'aigua que ha implicat no haver de captar aquesta quantitat de fonts primàries, en aquest cas del riu Ebre, i deixar aquest recurs a disposició de la població, cosa que adquireix especial rellevància en la situació actual de sequera.

El CIT està integrat per les fàbriques de Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona, compta amb una plantilla de més de 330 persones i la seva principal activitat és la producció de clor, sosa càustica i els seus derivats: hipoclorit sòdic, àcid clorhídric i PVC.