El complex de Tarragona avança cap a la descarbonització

El 2020, el complex industrial d‘Ercros a Tarragona va reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i va millorar la qualitat dels seus productes

Tarragona,

En concret, les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle van experimentar una reducció interanual del 7% i del 10% en comparació amb la mitjana dels últims cinc anys.

En matèria de qualitat, la reducció de l'índex de reclamacions -que mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes- va ser del 33% respecte de 2019 i del 10% respecte de la mitjana dels últims cinc anys.

El complex de Tarragona, que està compost per les fàbriques de Tarragona, Vila-seca I i Vila-seca II, té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió energètica segons la norma ISO 50001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

El complex de Tarragona està enquadrat en la divisió de derivats del clor d’Ercros, empra de manera directa a 326 treballadors i el 2020 va facturar 209 milions d'euros. La fàbrica de Vila-seca I és la principal productora d'Espanya de clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics. La de Vila-seca II es dedica a la fabricació de PVC. I la de Tarragona es dedica a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona.