El complex de Tarragona millora la qualitat dels seus productes un 41%

Tarragona,

El complex de Tarragona d’Ercros -que inclou les fàbriques de Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona- va millorar en 2019 el seu índex de qualitat un 41%. Aquest índex mesura el número de tones de productes afectats per no conformitats sobre el número de tones venudes. En el cas del complex, el 99,8% dels productes fabricats van ser considerats òptims pels seus clients.

En matèria mediambiental, el complex de Tarragona va reduir les seves emissions de CO2 un 7% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys; un reflex de la implicació d’Ercros en la lluita contra el canvi climàtic.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

El complex industrial de Tarragona pertany a la divisió de derivats del clor d’Ercros. La fàbrica de Vila-seca I produeix clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics, amb aplicacions als sectors tèxtil, alimentari, dels detergents, agrícola i paperer. El 2019, va culminar l’ampliació de capacitat de producció de clor fins a assolir les 172.000 t/any, fet que la va situar en la principal fabricant d’Espanya d’aquest producte.

El centre de Vila-seca II es dedica a la fabricació de PVC, en el procés del qual es consumeix part del clor produït a Vila-seca I. Per la seva part, el centre de Tarragona es dedica a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona.

El complex de Tarragona està inscrit en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Així mateix, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; de la prevenció, segons l’estàndard OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001); i de la gestió energètica, segons la norma 50001.

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).