El complex de Tarragona redueix un 40% la seva accidentabilitat

Barcelona ,

En 2021, el complex industrial d’Ercros a Tarragona va reduir els seus índexs d’accidentabilitat i d'emissions

En concret, en matèria de seguretat, l'índex de freqüència d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 66,9% respecte de l'any anterior, i l'índex de freqüència general –que inclou al personal d'empreses contractades– es va reduir un 40,2%. Pel que respecta a l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua, i la generació de residus- la reducció va ser del 7,5%.

Ercros continua avançant en la descarbonització de l'activitat, segons el que es preveu en el Pla 3D. En aquests moments, en el complex de Tarragona s'estan duent a terme diversos projectes de millora de l'aprofitament de l'hidrogen a Vila-seca I i s'està treballant en el disseny dels projectes de producció de vapor a partir de biomassa i de fabricació d’EDC amb tecnologia més eficient a Vila-seca II.

El complex de Tarragona, que està compost per les fàbriques de Tarragona, Vila-seca I i Vila-seca II, té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, la gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió energètica segons la norma ISO 50001; i verificades les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

El complex de Tarragona està enquadrat en la divisió de derivats del clor d’Ercros, empra de manera directa a una mitjana de 325 treballadors i en 2021 va facturar més de 350 milions d'euros. La fàbrica de Vila-seca I és la principal productora de clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics a Espanya. La de Vila-seca II es dedica a la fabricació de PVC. I la de Tarragona, a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona.