Ercros avança en el seu compromís amb l’hidrogen verd a l’Aragó

Sabiñánigo,
El director de la fàbrica a Sabiñánigo, Luis Gállego, en l'acte de la signatura del compromís d'Ercros amb la iniciativa GetHyGA.
El director de la fàbrica a Sabiñánigo, Luis Gállego, a l’acte de la signatura del compromís amb la iniciativa GetHyGA

Ercros, a través de la seva fàbrica de Sabiñánigo, suma noves actuacions per a potenciar l'ús de l'hidrogen verd com a font d'energia, que és un dels pilars de l'estratègia de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic empresa per la companyia en el marc del Pla estratègic 3D.

Recentment, Ercros s'ha compromès amb la iniciativa GetHyGA, un pla d'acció promogut pel Govern d'Aragó, a través de la Fundació per al desenvolupament de les noves tecnologies de l'hidrogen a Aragó («Fundació de l'hidrogen»), que busca crear un ecosistema industrial en aquesta comunitat entorn de la producció, transport, emmagatzematge i consum d'hidrogen com a font d'energia. La iniciativa inclou 78 projectes, que preveuen mobilitzar més de 2.300 milions d'euros a la regió.

Un d'aquests projectes està liderat per Ercros i figura en el Pla 3D. En cas d'aprovar-se, el projecte d’Ercros consistirà en la construcció d'una planta semiindustrial a la fàbrica de Sabiñánigo per a la generació d'hidrogen verd a partir d'electròlisi d'aigua (separació de l'oxigen i l'hidrogen). Aquesta inversió permetria tenir hidrogen addicional a l'actualment disponible, generat a partir de fonts renovables.

El Pla 3D també inclou una inversió a Sabiñánigo per a aprofitar el 100% de l'hidrogen obtingut a les plantes d’electròlisi de clorat sòdic i clor-sosa/potassa. Actualment, aquest hidrogen ja s'utilitza com a matèria primera en la producció d'aigua oxigenada, àcid clorhídric i amoníac. La nova instal·lació permetrà aprofitar, quan convingui, l'hidrogen sobrant.

Ercros forma part del patronat de la Fundació de l'Hidrogen d'Aragó i de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud.