Ercros cedeix a Flix els darrers espais de la Colònia

Flix,

El 10 de gener, el batlle de Flix, Francesc Barbero, i el director de la fàbrica d’Ercros a aquesta localitat, Jaime Molina, van signar un conveni pel qual Ercros cedeix a l’Ajuntament de Flix tres parcel·les de la seva propietat, el tram superior de l’Avinguda Francesc A. Ripoll (de 722 m2 ), l’espai on s’ubicava l’antic parc infantil (de 2.641 m2 ) i l’actual parc de bombers (de 6.304 m2 ).

L’Ajuntament es compromet a destinar els espais cedits per construir vials, equipaments i espais lliures d’ús o servei públic. Amb aquest acord culmina el conveni de col·laboració amb relació al projecte d’intervenció integral del barri de la Colònia de la fàbrica del municipi de Flix en el marc de la Llei de barris, entre Ercros i l’Ajuntament de Flix.

En virtut d’aquest conveni, que va ser signat el 2012 i renovat el 2019, a més dels citats espais Ercros ha cedit la zona esportiva de la caserna nova, la plaça Sant Jaume, el carrer Dr. Stroof, la plaça Dr. Müller, la resta de l’avinguda Francesc A. Ripoll, el carrer Albert Quintana i l’avinguda de Flix.

El mateix dia, el director de la fàbrica d’Ercros a Flix i l’alcalde d’aquesta localitat van signar un segon conveni pel qual es renova per a l’exercici 2022 el patrocini d’Ercros al Pla de gestió de Sebes, a l’Escola municipal de música i a l’Escola bressol municipal.