Ercros celebra el dia internacional de la dona i la nena en la ciència

Aranjuez,

La fàbrica d’Aranjuez d’Ercros, pertanyent a la divisió de farmàcia, ha celebrat el dia internacional de la dona i la nena en la ciència amb un petit acte per reivindicar el treball de la dona en les feines relacionades amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria o les matemàtiques.

Les treballadores d’Ercros, totes amb un perfil científic/tècnic, s’han pres una foto mostrant la imatge d'una nena que també es vol dedicar a les ciències, per evidenciar la necessitat d’estimular la vocació de les nenes pels estudis de ciències.

Que les dones puguin accedir a llocs de l’àmbit científic, en condicions d'igualtat, és una condició fonamental per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, en particular l’ODS 5 que persegueix assolir la igualtat entre gèneres i empoderar totes les dones i les nenes. No obstant això, a molts llocs del món, i també al nostre país, les dones encara troben obstacles per desenvolupar-se en el camp de la ciència.